Εμβαδά | Αρχιτεκτονικές Κατόψεις

Αγίου Κωνσταντίνου, Γέρι


View Larger Map